Stappenplan voor de aanleg van een zwembad

Bij een investering in een zwembad gaat u niet over een nacht ijs. Wij begrijpen dat als geen ander. Nog te vaak worden wij te hulp geroepen wanneer beloftes niet worden ingelost. Wij zien het als onze taak u optimaal te informeren, zo objectief mogelijk. Wij zullen niet alleen de voordelen, maar ook de nadelen van een keuze met u bespreken en deze conclusies diepgaand onderbouwen. Van u vragen we de betrokkenheid om open met ons te communiceren. Natuurlijk laat u zich ook elders informeren, maar u geeft ons de kans om appels met appels te vergelijken, zodat u de beste beslissing kan nemen. 

Daarom hebben wij een stappenplan voor de aanleg van uw eigen privé zwembad. 

Stap 1: Inventarisatie

Om tot een goed plan voor de aanleg van een nieuw zwembad te kunnen komen, zullen we eerst informatie moeten uitwisselen. We denken dan aan uw eisen en wensen betreffende onderstaande aspecten:

 • Wat is het doel van het zwembad; therapie, fitness of wellness en fun
 • Wordt het een binnenbad of een buitenbad in de tuin
 • Wordt het een overloopbad of een skimmerbad
 • De stijl en beleving van het zwembad, vorm, formaat, kleur, materiaalgebruik, uitvoering en accessoires
 • De gewenste duurzaamheid
 • Energiebesparing
 • Comfort bij gebruik en onderhoud
 • Het beschikbare budget

Ook zullen we inventariseren wat de de beste locatie van het zwembad is, met betrekking tot:

 • De mate van zon of schaduw
 • De invloed van de begroeiing op het gebruik
 • Het waarborgen van de privacy
 • Beschutting tegen wind
 • De mogelijke locatie van de technische installatie
 • De afstand van de technische installatie tot het bad
 • De mogelijke plaatsing van verwarming
 • Zitten er leidingen of kabels in de grond
 • De bereikbaarheid van het bouwperceel

Stap 2: Ontwerp

Op basis van deze inventarisatie doen wij u een voorstel, met daarin een goede beschrijving van het zwembaddesign, de zwembadinstallatie en het benodigde budget. Ook worden duurzaamheid, energiebesparing en de mate van comfort bij gebruik en onderhoud bekeken.

Het voorstel zal natuurlijk persoonlijk worden besproken en waar nodig uitgebreid worden toegelicht.

Stap 3: Offerte

Op basis van uw op- of aanmerkingen en vragen, wordt het voorstel door ons verder uitgewerkt en omgezet in een gespecificeerde offerte. Indien gewenst kan een ontwerptekening van het bad worden gemaakt. In deze offerte worden alle middelen en materialen uitgebreid beschreven. Ook worden specifieke gevolgen, voordelen en nadelen, van keuzes, zo duidelijk en objectief mogelijk besproken.

Stap 4: Uitvoering

Een goede voorbereiding, heldere afspraken, duidelijke communicatie, dat is de basis voor een prettige, snelle en goede afwikkeling van de bouwwerkzaamheden van uw zwembad.

Dit vereist een goede organisatie met korte lijnen en een strakke planning. Dat begint op ons kantoor waar we uw zwembad nauwgezet uitwerken en de werkvoorbereiding verzorgen. De beschrijving van het bouwproces met een te verwachten tijdlijn en mogelijke knelpunten worden met u besproken. Daarna worden de praktische bouwwerkzaamheden door specialisten met passie voor hun vak uitgevoerd.

Stap 5: Oplevering

Na het afronden van de bouwwerkzaamheden zal het bad in bedrijf worden gesteld en worden opgeleverd. U ontvangt daarbij een uitgebreide uitleg en instructie van het zwembad en alle componenten. Wij vinden dit zeer belangrijk en onderstrepen dit door elk zwembad standaard te voorzien van een compleet handboek. In dit handboek worden het gebruik, het onderhoud en de materialen en apparatuur gedetailleerd beschreven. Een document waarin de  aandacht en zorg voor uw zwembad is vastgelegd.

Stap 6: Onderhoud en service

Naast het bassin bestaat een zwembad uit een een combinatie van mechanische en, elektrische apparatuur. Zelfs geavanceerde meet- en regelapparatuur voor automatische desinfectie maakt tegenwoordig bijna altijd deel uit van de zwembadtechniek. Onze servicedienst staat tot uw beschikking voor tijdig en adequaat onderhoud van deze zwembadapparatuur. Alle ins en outs van de geïnstalleerde zwembadapparatuur zijn bekend en door regelmatig en deskundig uitgevoerd onderhoud worden storingen meestal voorkomen. Als er dan onverhoopt toch eens iets misgaat, wordt dit snel en goed verholpen.