Bouwplan voor een bouwkundig zwembad

Onderstaand de beschrijving van een normaal bouwplan voor een conventioneel gebouwd bouwkundig zwembad.

Dag 1:

Het ontgraven van een bouwput, aan alle zijden minimaal een meter groter dan de afmetingen van uw zwembad.

We gaan er vanuit dat het grondwater diep genoeg zit om een droge bouwput te kunnen graven. Wanneer dit niet het geval is, zal de bouw nog een paar dagen extra kosten.

We gaan er ook vanuit dat er geen heiwerkzaamheden voor de ondersteuning van het bad nodig zijn. Wanneer dat wel het geval is, zal dit nog een dag extra kosten.

Dag 2:

Het stellen van een bekisting voor de bodem van het bouwkundige zwembad.

Het plaatsen van de eventuele isolatie voor de bodem van het bouwkundige zwembad.

Het storten van de beton voor de bodem van het zwembad.

Het afwerken van de bodem van het zwembad dmv z.g. vlinderen.

Dag 3, 4 en 5:

Zwembad uit gestort beton:

Het plaatsen van de bekistingselementen voor de wanden.

Het storten van de beton voor de wanden van het zwembad.

Het verwijderen van de bekistingselementen voor de wanden.

Het egaliseren van de wanden ter plaatse van de scheiding tussen 2 bekistingselementen.

Zwembad uit gemetselde betonblokken:
Het metselen van de betonblokken voor de wanden en eventuele bouwkundige trap en het egaliseren van de wanden.

Zwembad uit polystyreen bouwblokken:
Het plaatsen van de polystyreen bouwblokken en de stalen wapening voor de wanden en eventuele bouwkundige trap en het storten van het beton voor de wanden.

Zwembad uit spuitbeton:
Bij een zwembad uit spuitbeton worden de vormen van het zwembad zo goed mogelijk dmv uitgraven gerealiseerd. Vervolgens wordt een staalconstructie aangebracht om een voldoende stevige constructie te kunnen garanderen.

Daarna kan de spuitbeton op deze staalconstructie worden gespoten en glad worden afgestreken.

Eventueel kan daarna de bodem worden geëgaliseerd, wanneer het vlinderen op dag 2 is overgeslagen.

Uitharden beton

Circa 3 tot 4 weken na het storten, is de beton voldoende uitgehard en kunnen de bouwwerkzaamheden weer worden hervat.

In de tussenliggende periode kan de zwembadinstallatie op het gemak worden geïnstalleerd en kan de eventuele wandisolatie worden aangebracht.

Dag 26:

Wanneer het beton voldoende is uitgehard, kan de zwembadbekleding worden aangebracht. Zie hiervoor de pagina "zwembadbekleding".

Dag 27:

Wanneer er geen AquaBright zwembadbekleding wordt gebruikt, kan nu het ingebouwde oprolmechanisme voor de lamellenafdekking worden gemonteerd.

Daarna kan het zwembad met water worden gevuld en de zwembadinstallatie kan worden opgestart.

De buitenzijde van het bad kan worden aangevuld en de tuin kan hersteld worden, of de tuin kan worden aangelegd.

Dag 28:

Het aanbrengen van de zwembadrandtegels.

Dag 29:

Het voegen van de zwembadrandtegels.

Het reinigen van het zwembad.

Dag 30:

De oplevering en in gebruik name van het bouwkundige zwembad. Genieten!